Fonctionnalités - Functionaliteiten

FabriSoft vous permet de remplir toutes les obligations légales auxquelles votre Fabrique d’Eglise est soumise :

–> Création et édition des budgets - Cliquez ici pour visualiser un budget

–> Réalisation des modifications budgétaires

–> Tenue des comptes et édition des documents légaux - Cliquez ici pour visualiser les comptes

–> Réalisation automatisée des mandats - Cliquez ici pour visualiser un mandat

–> Edition des Journaux - Cliquez ici pour visualiser le livre journal

–> Edition du Grand Livre - Cliquez ici pour visualiser le grand livre

–> Réalisation d’intercalaires pour les différents comptes - Cliquez ici pour visualiser les intercalaires

En outre, FabriSoft facilite également la gestion de votre Fabrique d’Eglise en vous fournissant de nombreuses informations de gestion :

–> Comptes internes

–> Budgets en préparation

–> Gestion complète des débiteurs

–> Gestion complète des fournisseurs avec coordonnées, personnes de contact, …

–> Historique des débiteurs

–> Historique des fournisseurs

–> Mouvements bancaires

–> Exportation de toutes les éditions en Excel, Word ou pdf

——————–

FabriSoft laat u toe om alle wettelijke verplichtingen na te komen waaraan uw Kerkfabriek is onderworpen :

–> Creatie en afdruk van de begrotingen - Klikt hier om een begroting te visualiseren

–> Realisatie van de budgettaire wijzigingen

–> Boekhouding en afdruk van de wettelijke documenten - Klikt hier om de rekeningen te visualiseren

–> Geautomatiseerde productie van de mandaten - Klikt hier om een mandaat te visualiseren

–> Afdruk van de Dagboeken - Klikt hier om het dagboek te visualiseren

–> Afdruk van het Grootboek - Klikt hier om het grootboek te visualiseren

–> Productie van inlegbladen voor de verschillende rekeningen - Klikt hier om de inlegbladen te visualiseren

Bovendien vergemakkelijkt FabriSoft eveneens het beheer van uw Kerkfabriek door u talrijke beheersinformaties te verstrekken :

–> Interne rekeningen

–> Begrotingen in voorbereiding

–> Volledig beheer van de schuldenaars

–> Volledig beheer van de leveranciers met contactgegevens,contactpersonen, …

–> Historisch overzicht van de schuldenaars

–> Historisch overzicht van de leveranciers

–> Bankbewegingen

–> Uitvoer van alle uitgave in Excel, Word of pdf